פורטל ההומור והצחוק של ישראל
כבר מעל 20 שנה!

להריץ חמור

להריץ חמור

מאת: מעין בן שמואל | |

חקלאי אחד היה כל פעם מעמיס על החמור שלו משקלים נורא כבדים עד שיום אחד החמור נעצר במקום ולא רצה לזוז ממקומו.

מחוסר ברירה הוא הסיע את החמור לווטרינר והסביר לו את הבעיה.

הווטרינר אמר לחקלאי, "תעלה את החמור לרמפה."

בקושי רב העלה החקלאי את החמור העקשן על הרמפה.

הווטרינר לקח אבן גדולה ו… בום… דפק אותה בביצים של החמור.

מרוב כאב החמור התחיל לרוץ בשיא המהירות ונעלם באופק.

"מה עשית", צעק עליו החקלאי המופתע, "איך אני אתפוס אותו עכשיו?"

הווטרינר אמר לו, "תעלה על הרמפה…"