ללעוג לטרזן

ללעוג לטרזן

מאת: פורטל ההומור | |

שאלה: "למה החיות לועגות לטרזן?"

תשובה: "בגלל שהזנב שלו מקדימה…"