פורטל ההומור והצחוק של ישראל
באוויר כבר מעל 20 שנה!

לשתות בכוס נקייה

לשתות בכוס נקייה

מאת: פורטל ההומור | |

המלצר שואל את לקוחותיו: "מה תשתו, רבותי?"

הלקוח הראשון אומר: "בשבילי תה."

הלקוח השני אומר: "גם בשבילי, ותוודא שהכוס נקיה."

המלצר הולך, חוזר ואומר: "בבקשה, שתי כוסות תה. רק תזכירו לי, מי הזמין תה בכוס הנקייה?"