פורטל ההומור והצחוק של ישראל
באוויר כבר מעל 20 שנה!

תפילת האישה

תפילת האישה

מאת: פורטל ההומור | |

אלוהים, אני מתחננת!

תן לי חכמה,
כדי להבין גבר.

תן לי אהבה,
כדי לסלוח לו.

תן לי הרבה סבלנות,
למצבי הרוח שלו.

מפני שאם אבקש כוח,
אני פשוט אהרוג אותו…