רשימות

( )

האם ישו היה כושי, יהודי, איטלקי, אירי, היפי או אישה