פורטל ההומור והצחוק של ישראל. באוויר כבר 28 שנה!
בדיחה אקראית
בדיחה אקראית

הסכם סקס מוסדר

לכבוד: הגברת __________

הנדון: טיוטת "הסכם סקס מוסדר"

גברת נכבדה,

בשל עגמות נפש רבות שנגרמו למרשי עקב "פגישות עיוורות" (בליינד דייט) עם בחורות שונות אנו מוצאים לנכון לבטל כל צל של ספק ואי הבנה בנושא מראש וזאת על ידי "הסכם סקס מוסדר".

להלן טיוטת הסכם סקס מוסדר העתיד להיחתם בינך גב' __________ (להלן צד א') לבין מרשי מר' __________ ( להלן צד ב'). הסכם זה מבוסס על תקן ISO6969. זהו הסכם ראשוני המנוסח ומתוכנן לשלוש המפגשים הראשונים (אם וכאשר…), באם יהיו הצדדים מרוצים מהעסקה ידון חוזה קבע בהתאם.

עקרי הדברים:

 1. "הפעם הראשונה"
  באם תבחר "__________" שלא לקיים יחסי מין בפגישה הראשונה יקבל זאת צד ב' ברוח טובה אולם ירשום זאת לפניו בפנקס קטן ושחור לחובת "__________". במידה וצד א' תבצע מין אוראלי בצד ב' בפגישה שנייה יימחק הרישום הנ"ל על ידי צד ב'. בכל מקרה לא יידחה ביצוע מין אוראלי מצד א' לצד ב' מעבר לפגישה השלישית אלא באישור מיוחד של צד ב' ובזאת תתחייב צד א' "לבלוע" בנוסף על המציצה בפגישה שלאחר מכן. במקרה הבלתי מתקבל על הדעת שצד א' תדחה את קיום הסקס אל מעבר לפגישה השלישית יראה בכך צד ב' התחייבות מצד צד א' להצטרף אילו לערב חילופי זוגות (להלן "אורגיה") כבר בפגישה הרביעית אולם במצב זה יסיר מעצמו צד ב' כל אחריות לגבי מה שיקרה לצד א' באירוע הנ"ל ולא יהיה חייב פיצוי כל שהוא בגין חוסר סיפוק, אי התאמה מינית בינה לבין שאר המשתתפים ו/או נזק נפשי שיגרם לה כתוצאה מניסיונות התחלה של בחורות עם צד א' באורגיה.
 2. "חדירה"
  "__________" תשמור לעצמה את "זכות אישור החדירה" וזאת בהתאם להשקעתו של צד ב' ב"פור פליי". אולם במידה וישקיע צד ב' במשחק המוקדם בצורה סבירה (מינימום של 27.5 דקות ע"פ ISO6969) ישמור לעצמו צד ב' את האפשרות לבקש מצד א' לממש את "זכות ההחדרה" וזאת בתנאי כי לא תציג לצד א' אישור רפואי האוסר עליה לבצע זאת.
 3. "מין אוראלי"
  שני הצדדים יתחייבו לבצע מין אוראלי בצורה הטובה ביותר וזאת מתוך רצון טוב וכוונת שיתוף פעולה הדדית. בנוסף לאמור לעיל: ישקיע צד ב' כמיטב יכולתו בליקוק ומציצת האזורים הארוגניים של צד א' וילמד מהערותיה של צד א' איך, מה וכמה היא אוהבת. מאידך תתחייב צד א' לא לנשוך או להעביר שיניים על צד ב' (כלומר על איברו של צד ב').הערת גמירה –

  • לא יגמור צד ב' במהלך האקט האוראלי ללא התרעה מראש והסכמת צד א' לכך.
  • בנוסף – לא יגמור צד ב' לצד א' על הפנים אלא אך ורק אם קיבל את הסכמתה לכך בכתב לפחות 15 דקות לפני האקט.
  • נשמרת בזאת הזכות לצד א' לסרב לבקשה כזו לעולמי עד וכמו כן נשמרת לה הזכות להכניס סטירה לצד ב' במידה ויתעקש החמור (צד ב') להמשיך ולבקש זאת לאחר שכבר קיבל תשובה שלילית.

  נספח לסעיף זה:

  • צד א' תראה רצון טוב ומתוך רוח של שיתוף פעולה, אחוות עמים ודאגה לאינטרסים שלה תדאג לביצוע עבודות גינון, גיזום וטיפוח הסביבה, בחלקה הידועה בכינוייה: "המשולש" / "המפרץ" / "גן חווה" / או בלשון הנפוצה בחוגים נרחבים באכלוסיה "כוס". והיה ותקיים צד א' ניספח זה מתחייב צד ב' להיכנס לאקסטזה ולבצע באזור המפרץ צלילות ארוכות במיוחד.
 4. "גיוון ותנוחות"
  באם יחליטו הצדדים על קיום יחסי מין החל מהפגישה הראשונה או לאחריה לקיים יחסי מין יעשה הדבר בלפחות שתי תנוחות למספר וזאת ע"פ תקן ISO6969.

  • לא יחויבו הצדדים בביצוע תנוחות מטופשות (ראה "המדריך השלם לתנוחות – הוצאת ווזלין").
  • יטרחו הצדדים ויבררו מראש מה העדפותיו של הצד שכנגד ויפעילו שיקול דעת בנושא. ולאחר שהבהרנו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את תוכן החוזה וגודל החזה באנו.

על החתום:

צד א' __________ צד ב' __________

דירוג
3.5/5

מומלצי היום

אסיר וותיק שואל את שותפו החדש מדוע זרקו אותו לכלא
כומר מסביב לילד קטן למה הוא לובש צווארון הפוך
המזכירה החדשה והבוס מתוודים אחרי ראיון העבודה
דרכים מצחיקות איך נשים יכולות לנפנף מטרידים
האם ראיתם פעם חמור לבוש בבגדי פלסטיק

באותו נושא

מה סדיסטים שרים כשהם מקיימים יחסי מין
שיר הפתיחה של פורטל ההומור הישראלי
מה קרה בחופשה המשפחתית בחוף נודיסטים
נזירה מנסה לטעום אלכוהול כדי לשכנע אלכוהוליסט להיגמל
מה ההבדל בין שופט בבית משפט לפרופסור למשפטים