פורטל ההומור והצחוק של ישראל. באוויר כבר 27 שנה!
בדיחה אקראית
בדיחה אקראית

טופס צפייה במשחק כדורגל

מקום האירוע

(הקף בעיגול מיקום מתאים)

 • אצל חבר
 • פאב

הקבוצות המשחקות

 • נבחרת __________
 • נבחרת __________

תאריך המשחק

 • תאריך __________
 • שעת התחלה _______
 • שעת סיום _______
 • שעת סיום במקרה של הארכה ___________
 • שעת סיום במקרה של פנדלים ___________

תנאים

אני, החתום מטה, מתחייב בזאת ללכת רק למקומות המסומנים בשעות המיועדות.

אני מתחייב לא לדבר עם שום אישה, אלא במקרים חריגים, אחרי קבלת אישור נפרד ובלווי צוות אחראי.

אני מתחייב לא לכבות את הטלפון הנייד ולא לשתות כמות אלכוהול מעבר למצוין בחוק.

למרות למתן האישור הנ”ל, אשתי שומרת לעצמה הזכות לעשות פרצופים וחיים קשים שבוע ימים אחרי המשחק.

חתימות מגיש הבקשה

חתימת הבעל: ____________

חתימת חבר מלווה: ____________

תשובת האישה

(הקיפי בעיגול)

 • תשובה חיובית
 • תשובה שלילית

חתימת האישה: ___________

דירוג
3.5/5

מומלצי היום

באותו נושא