פורטל ההומור והצחוק של ישראל. באוויר כבר 27 שנה!
בדיחה אקראית
בדיחה אקראית

תפילה לתלמיד

תלמידי ישראלי ילדינו, נהוג ומומלץ להתפלל תפילה זו כל יום לפני היציאה לבית הספר:

יהיה רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותגיענו לפני הצלצול; להצילנו מכעס המורים, והחזירנו בחיים, ותשמרנו מלחץ המבחנים, ותצילנו מכף כל מורה ומורה מהמנהל ומשיעורים קשים במשך היום, ומכל מיני ריתוקים ועונשים, ותתננו לביטול הבחינות והמבחנים, ותשלח ברכה בתעודתנו; כי קל שומע תפילה ותחנון אתה ברוך אתה ה’ שומע תפילה;

יהיה רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שישרף בית הספר במהרה בימינו, ותן חלקנו בבית לכייף וליהנות בביתנו, ולשמוח בלבב שלם;

דירוג
3.5/5

מומלצי היום

באותו נושא